Skip to main content

Denne sendingen var en intern produksjon, og vil derfor ikke være tilgjengelig for visning.

Park Pixel bisto Læringsverkstedet med livesending av deres digitale årskonferanse!

En hektisk dag med mye på agendaen, masse innhold og supert samarbeid. Vi takker for tilliten og at vi fikk bistå dere med utførelsen av prosjektet.

Denne sendingen inneholdt en kombinasjon av forhåndsinnspilte videobånd og en live Q&A sesjon. Under sesjonen var det hektisk med en møteleder og 7 paneldeltakere. Samtidig ble spørsmål vist på skjermen og besvart fortløpende.

Kommentarer