Skip to main content

Produksjon av reklamefilm for Tidbit AS

Vi i Park Pixel fikk æren av å forsøke å lage en reklamefilm for Tidbit AS.

Tidbit AS ble etablert i August 2018, med mål om å forenkle hverdagen for hotell- og serveringsbransjen. Per i dag består Tidbit av 5 ansatte, med fokus på salg, design og videreutvikling av deres tjenester.

Vårt oppdrag ble å vise hvor enkelt det er å gjennomføre en bestilling med Tidbit. Alt man trenger er en telefon med QR-skanner, så er du langt på vei med bestillingen.

Se reklamevideoen her:

Ønsker du en video for din bedrift?

Vi er tilgjengelig for å diskutere og produsere ditt neste prosjekt! Ta kontakt med oss for et møte rundt dine behov, ønsker og prisestimat.

Production of commercials for Tidbit AS

We at Park Pixel got the honor of trying to make a commercial for Tidbit AS.

Tidbit AS was established in August 2018, with the aim of simplifying everyday life for the hotel and catering industry. As of today, Tidbit consists of 5 employees, with a focus on sales, design and further development of their services.

Our assignment was to show how easy it is to complete an order with Tidbit. All you need is a phone with a QR scanner, so you are well on your way with the order.

Watch the advertising video here:

Want a video for your business?

We are available to discuss and produce your next project! Contact us for a meeting about your needs, wishes and price estimate.