Skip to main content

Park Pixel has filmed an interview for UE Viken

Young Entrepreneurship Viken (UE) needed to film an interview with Johan Edvard Grimstad (County Council for Industry in Viken County Municipality).

We went to Fylkeshuset here in Viken and set up the rig for an interview. The purpose of the interview is to get Johan’s point of view on why they want to support UE, and why he wants more schools to take part in this.

Young Entrepreneurship is a non-profit, nationwide organization that, together with the education system, the business community and other actors, works to develop children and young people’s creativity, creative joy and belief in themselves.

Young Entrepreneurship consists of a national unit (Young Entrepreneurship Norway) and 12 independent county organizations. The national unit is responsible for strategy, the pedagogical programs and for contact with central authorities, national partners and the international network. The county organizations work towards the schools and local working and business life. They have their own boards and are responsible for local funding.

UE works to develop children and young people’s creativity, creative joy and belief in themselves. Visit UE.no for more information about the organization.

The article continues below the picture

Behind the Scenes of the interview

You can see the result of the interview below.

See the interview above

Park Pixel har filmet et intervju for UE Viken

Ungt Entreprenørskap Viken (UE) hadde behov for å få filmet et intervju med Johan Edvard Grimstad (Fylkesråd for Næring i Viken Fylkeskommune).

Vi dro til Fylkeshuset her i Viken og satte rigget opp til intervju.Formålet med intervjuet er å få Johan sitt synspunkt på hvorfor de ønsker å støtte UE, og hvorfor han ønsker at flere skoler skal ta del i dette.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge) og 12 selvstendige fylkesorganisasjoner. Nasjonal enhet har ansvaret for strategi, de pedagogiske programmene og for kontakt med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. Fylkesorganisasjonene jobber ut mot skolene og lokalt arbeids- og næringsliv. De har egne styrer og selv ansvar for finansieringen lokalt.

UE jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Besøk UE.no for mer informasjon rundt organisasjonen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Behind the Scenes av intervjuet

Du kan se resultatet av intervjuet nedenfor.

Se intervjuet ovenfor