Skip to main content

Vi har printet og montert folie på den første bilen til Elektroni AS!

Elektroni Svakstrøm kontaktet oss for foliering av deres første bil. En jobb vi har hjulpet og utført tidligere for andre kunder, men ikke primært utfører selv.

Vi startet med å komme frem til en design kunden var tilfreds med, etterfulgt av å lage en mockup slik at kunden kunne visualisere designet på en bil.

Vi startet med å komme frem til en design kunden var tilfreds med, etterfulgt av å lage en mockup slik at kunden kunne visualisere designet på en bil.

Når kunden hadde godkjent designet, målte vi opp og laget en 1:25 design av bilen. Dette for å få en ide rundt mengde og størrelsen på folien som behøves for å få realisert folieringen.

Vi fikk problemer med å få produsert stripene, da vår leverandør viste seg å ikke kunne tilby ønsket farge i folietypen som ble benyttet til de andre detaljene. Dette resulterte til at Gundersen Reklame på Borgenhaugen påtok seg arbeidet med å fullføre folieringen av bilen.

Vi takker Elektroni AS for jobben, og ser frem til videre samarbeid med levering av visittkort, fotografering og video!

We have printed and mounted foil on the first car for Elektroni AS!

Elektroni Svakstrøm contacted us for foiling of their first car. A job we have helped and done before for other customers, but not primarily do ourselves.

We started by arriving at a design the customer was happy with, followed by making a mockup so that the customer could visualize the design of a car.

We started by arriving at a design the customer was happy with, followed by making a mockup so that the customer could visualize the design of a car.

Once the customer had approved the design, we measured up and made a 1:25 design of the car. This is to get an idea of the quantity and size of the foil that is needed to realize the foiling.

We had problems producing the strips, as our supplier turned out not to be able to offer the desired color in the foil type that was used for the other details. This resulted in Gundersen Reklame at Borgenhaugen undertaking the work of completing the foiling of the car.

We thank Elektroni AS for the job, and look forward to further cooperation with the delivery of business cards, photography and video!