Skip to main content

Viken Teknologiklynge 4.0 arrangerte et seminar for «New business opportunities in offshore and onshore fish farming». Viken Streaming bisto med direktesendingen for publikum fra norden.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell omstillingsklynge med fokus på økt eksport gjennom utvikling av nye verdikjeder, produkter og digital produksjon.

Foredragsholdere besto bl.a. av Stål Heggelund, Director – Maritime & Aquaculture Sector, Thor Sigfusson, CEO – Iceland Ocean Cluster, Kåre Olav Krogenes, CEO – VIEWPOINT, Per Arne Solberg, Business Development Manager – TECHPROS og Allan M. Moe, Business Development Manager – Quality Salmon.

Vi takker Viken Teknologiklynge 4.0 for oppdraget!

Kommentarer