Skip to main content

For andre år på rad leverer vi liveproduksjonen for ALLEMED-konferansen. Vi takker for deres tillit og ser frem til videre samarbeid!

Foto header: Elena Bentzen ved Mesh
Sendingen fant sted hos MESH Youngstorget.

ALLEMED er en nasjonale dugnaden for å bidra til at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Les mer om ALLEMED på deres nettsider.

Årets ALLEMED-konferanse gikk av stabelen onsdag 26. januar med nærmere 700 digitale og fysiske deltakere! Sammen med engasjerte ildsjeler og sterke stemmer for inkludering av barn og unge, satte vi søkelyset på hva hver og en av oss kan gjøre – og hva vi kan samarbeide om – for å sikre barn og unges rett til deltakelse på fritiden.

ALLEMED er et utrolig bra verktøy som gir kunnskap om hvordan det er å vokse opp i fattige familier. Dette er kunnskap som er viktig å få ut til alle kommuner! Jeg ønsker at flest mulig bruker den erfaringen som ALLEMED har, sånn at flere barn kan få delta i fritidsaktiviteter.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe på ALLEMED-konferansen 2022
Kommentarer