Skip to main content

Vi har blitt kontaktet av King for å redigere en video som omhandler testing av trafikksikkerhet.

King (avdeling Highway) tok kontakt med oss i Park Pixel for å redigere noen videoklipp de har filmet. Disse ønsket de skulle redigeres med intro plakat, grafikk for hastighet og distanser mellom putebiler. Videoen skal benyttes til å sammenligne hvordan trafikanter reagerer og forstår utplassering av putebiler, når de sperrer en eller flere filer på motorveien.

Videoene ble filmet på M5 og vi fikk følgende beskrivelse om oppdraget:

My company has performed testing on the M5 motorway to determine how driver perception changes when approaching stationary safety vehicles. The distances between the safety vehicles was modified for tests along with the approach speed for different test vehicles. To compare the affect of different spacing at the same speed.

Norsk oversettelse:
Mitt firma har utført tester på M5-motorveien for å finne ut hvordan sjåførens oppfatning endres når de nærmer seg stasjonære sikkerhetsbiler. Avstandene mellom sikkerhetsbilene ble modifisert for tester sammen med innkjøringshastigheten for forskjellige testbiler. For å sammenligne påvirkningen av forskjellig avstand i samme hastighet.

King (Kunde) v/ Dominik

Hvem er King?

King jobber med Highways England som er et britisk statlig selskap som ble opprettet i april 2015 gjennom en omdannelse av Englands offentlige veivesen, Highways Agency. King er også en del av The Martin Group of Companies. Selv driver de King Trailers, King Highway, King Rail, Safety Vehicles og King AVMS.

Vi takker for oppdraget og ser frem til utførelse av flere prosjekter for internasjonale kunder.

Kommentarer