Skip to main content

Park Pixel har filmet et intervju for UE Viken

Ungt Entreprenørskap Viken (UE) hadde behov for å få filmet et intervju med Johan Edvard Grimstad (Fylkesråd for Næring i Viken Fylkeskommune).

Vi dro til Fylkeshuset her i Viken og satte rigget opp til intervju.Formålet med intervjuet er å få Johan sitt synspunkt på hvorfor de ønsker å støtte UE, og hvorfor han ønsker at flere skoler skal ta del i dette.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge) og 12 selvstendige fylkesorganisasjoner. Nasjonal enhet har ansvaret for strategi, de pedagogiske programmene og for kontakt med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. Fylkesorganisasjonene jobber ut mot skolene og lokalt arbeids- og næringsliv. De har egne styrer og selv ansvar for finansieringen lokalt.

UE jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Besøk UE.no for mer informasjon rundt organisasjonen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Behind the Scenes av intervjuet

Du kan se resultatet av intervjuet nedenfor.

Se intervjuet ovenfor

Kommentarer