Skip to main content

Vi har vært på besøk hos Borregaard her i Sarpsborg, for å intervjue Dag Arthur Aasbø på vegne av Ungt Entreprenørskap Viken.

Park Pixel befant seg i dag hos en av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri, nemlig Borregaard. Sammen med Sille Solberg fra Ungt Entreprenørskap Viken, er vi her for å utførte et lite inverju.

Foto header: Camilla Skjelsbæk Gramstad.

Park Pixel har den siste tiden produsert intervjuer for Ungt Entreprenørskap Norge. Er du interessert i å få filmet et intervju eller en live sending? Se mer på våre sider rundt videoproduksjon, eller ta kontakt med oss for mer informasjon og muligheter.

Borregaard Logo
Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaards bruk av trær har røtter langt tilbake i tid, men har også framtiden foran seg. Høy innovasjonstakt og global tilstedeværelse har sikret bioraffinerikonseptets utvikling gjennom selskapets snart 130 år lange historie. Borregaard har 1100 årsverk fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.Borregaard
Kommentarer